Postanowienia ogólne

 1. Serwis ogladaj.pl jest serwisem typu Market place.

 2. Użytkownicy serwisu mogą brać udział w wydarzeniach online odbywających się na żywo jak i tworzyć własne wydarzenia online.

 3. Wydarzenia tworzone w serwisie  ogladaj.pl mogą byś darmowe lub płatne.

 4. W wydarzeniach płatnych mogą uczestniczyć wszyscy użytkownicy natomiast tworzyć takie wydarzenia mogą tylko użytkownicy pełnoletni.

 5. Użytkownicy mogą zapisywać się w dowolnym momencie, nie później jednak niż w chwili rozpoczęcia wydarzenia. Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga zalogowania się na konto w serwisie ogladaj.pl.

 6. W momencie rozpoczęcia wydarzenia na ekranach wszystkich uczestników widoczny jest wyłącznie autor.

 7. Każde wydarzenie może oglądać 10 000 osób. Aktywny udział w wydarzeniu może wziąć 5 osób (autor plus czterech uczestników)

 8. Obowiązują standardy kulturalnej i obyczajnej komunikacji

 9. Serwis ogladaj.pl nie ponosi odpowiedzialności za awarie serwerów lub systemów informatycznych służących do prowadzenia wydarzeń na platformie ogladaj.pl.

 10. W przypadku awarii koszty wydarzenia zakupionego na portalu ogladaj.pl zostaną zwrócone uczestnikom. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy z powodu awarii po stronie ogladaj.pl uczestnik nie mógł wziąć udziału w wydarzeniu płatnym.

 11. Właściciel serwisu oglądaj.pl zastrzega sobie prawo do blokowania kont użytkowników bez podania przyczyny.

 12. Wszystkie osoby biorące udział w wydarzeniu wyrażają zgodę na na publikację widoków  z kamery  urządzenia oraz dźwięku z mikrofonu urządzenia na stronach serwisu ogladaj.pl

 13. Akceptując regulamin uczestnicy wyrażają zgodę na to, aby inni uczestnicy serwisu oglądaj.pl  ich widzieli i słyszeli.

 14. Serwis ogladaj.pl nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy wydarzenie nie odbędzie się z winy autora wydarzenia lub w związku z innymi okolicznościami.

 15. Serwis ogladaj.pl nie przechowuje informacji na temat kart płatniczych użytkowników serwisu

 16. Serwis oglądaj.pl przechowuje następujące dane użytkowników: e-mail, imię i nazwisko, informacje na temat wydarzeń, w których u użytkownicy brali lub będą brali udział.

 17. Wszystkie płatności odbywające się na stronie ogladaj.pl obsługiwane są przez serwis PayPal oraz ich partnerów.

Dla autorów wydarzenia

 1. Autorzy wydarzeń mogą prezentować wyłącznie treści zgodne z polskim prawem. Zabronione jest prezentowanie treści rasistowskich, pornograficznych itp.

 2. Autorzy powinni dbać o dostosowanie treści wydarzenia do możliwości poznawczych i wieku odbiorcy. 

 3. Serwis ogladaj.pl pobiera od autora wydarzenia 30% wartości transakcji. Prowizja zawiera podatek VAT 23%.

 4. Serwis ogladaj.pl wysyła osobie, która zakupiła wydarzenie, fakturę za prowizję (30%), rachunek za pozostałą kwotę (70%) zobowiązany jest wystawić oraz dostarczyć klientowi autor wydarzenia.

 5. Zarobki autora wypłacane są sumarycznie (jedna płatność dla wszystkich wydarzeń) każdego pierwszego danego miesiąca, pod warunkiem że:

a) wydarzenie odbyło się i minęło 14 dni od jego zakończenia;

b) użytkownik kupujący dane wydarzenie nie zwrócił się do serwisu ogladaj.pl z prośbą o zwrot pieniędzy;

c) konto autora wydarzenia nie zostało zablokowane przez moderatora serwisu ogladaj.pl..

 1. Serwis ogladaj.pl wypłaca zarobki autora poprzez serwis PayPal na wskazany przez autora adres e-mail i nie ma możliwości dokonania wypłat w żadnej innej formie.

 2. W celu wypłacenia pieniędzy z serwisu Pay Pal autor wydarzenia zobowiązany jest założyć konto i podążać za instrukcjami wskazanymi przez serwis PayPal.

 3. Autor wydarzenia ma obowiązek poinformowanie serwisu ogladaj.pl jak i uczestników o odwołaniu wydarzenia. Autor wydarzenia ma prawo do jego odwołania nie później niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem.

 4. W przypadku odwołania wydarzenia na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem lub braku autora na wydarzeniu, konto autora zostaje zablokowane na okres 7 dni. W przypadku powtarzania się takich sytuacji konto autora zostanie zupełnie zablokowane.

Dla uczestników wydarzenia

 1. Przed zapisaniem się do wydarzenia należy przetestować zgodność swojej przeglądarki z systemem ogladaj.pl. Zapisując się do wydarzenia uczestnik potwierdza, że dokonał testu przeglądarki i przeszedł go pomyślnie. Użytkownik nie otrzyma zwrotu kosztów za wydarzenie płatne, jeżeli nie był w stanie wziąć w nim udziału ze względu na niezgodność przeglądarki z systemem ogladaj.pl

 2. Od uczestników ogladaj.pl wymagane jest posiadanie urządzenia z mikrofonem i kamerą oraz jednej z przeglądarek, które są obsługiwane przez serwis. Lista przeglądarek dostępna jest pod adresem: http://ogladaj.pl/wymagania/.

 3. Uczestnik wydarzenia w celu wzięcia udziału w wydarzeniu naciska przycisk "zgłaszam się".

 4. Autor wydarzenia wybiera z listy osoby, które dołączą do wydarzenia jako aktywni użytkownicy.

 5. Uczestnicy wydarzeń, które odbyły się w serwisie oglądaj.pl nie mogą ich nagrywać ani publikować w jakiejkolwiek formie.

 6. W przypadku wydarzeń płatnych serwis ogladaj.pl pobiera od użytkownika płatność za możliwość oglądania oraz udziału w wydarzeniu. Cena wydarzenia jest ceną końcową.

 7. Uczestnik może ubiegać się o zwrot pieniędzy za wydarzenie zakupione na serwisie ogladaj.pl w sytuacji, gdy:

a) wydarzenie się nie odbyło lub zostało wcześniej odwołane;

b) treść wydarzenia nie była zgodna  z opisem dostępnym na stronach ogladaj.pl;

c) przed wydarzeniem lecz nie później niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem

Loading...